Jelenlegi hely

Fizetési moratórium, kedvezmények a leginkább érintett szektorokban.

Beküldte szegedikonyveles - 2020, március 19 - 12:44

A 2018.03.18-án megjelent Magyar Közlöny szerint:

 1. Az  adósnak a  hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az  adós a  szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap= fizetési moratórium. A fizetési moratórium 2020.12.31-éig tart. Az adós élhet azzal a jogával, hogy az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesít. A fizetési moratórium csak a 2018.03.18-án már folyósított kölcsönökre vonatkozik.
 2. A 2018.03.18-át követően folyósított, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM nem haldhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét.
 3. A  turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében:
  1. a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni
  2. bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető
  3. 2020. március, április, május és június hónapokra
   1. a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól (érsd: szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, kisvállalati adó), valamint
   2. munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a  természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség (4%, de maximum 7710 Ft), valamit személyi jövedelemadó (15%) fizetési kötelezttség áll fenn. 
  4. A  turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek a  2020. március 1. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni!
 4. A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek a KATA fizetése alól.

Forrás: Magyar Közlöny 47. szám 2018.03.18.